پایگاه اطلاعاتی نقشه کشی صنعتی
اطلاع رسانی در زمینه نقشه کشی صنعتی و ساخت و تولید

 
تاريخ : پنجشنبه 1387/10/05

 

برای دیدن ادامه تصاویر روی ادامه مطالب کلیک کنید.ادامه مطلب...
ارسال توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید
 
تاريخ : پنجشنبه 1387/08/09

اسلاید آموزشی (PPT) در مورد طراحی و اجزاء قید و بندها.(EN)

برای دانلود  اینجا  کلیک کنید.ارسال توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید
 
تاريخ : پنجشنبه 1387/08/09

 

اسلاید آموزشی (PPT) در مورد طراحی و اجزاء قید و بندها.(EN)

برای دانلود   اینجا  کلیک کنید.ارسال توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید
 
تاريخ : جمعه 1387/07/12

اطلاعاتی در مورد انواع و ابعاد و کاربرد بوشهای سوراخکاری(En).

برای مطالعه اینجا کلیک کنید.ارسال توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید

مطالب در مورد انواع و کاربرد بلوکهای  V شکل در طراحی قید و بندها (En).

برای مطالعه اینجا کلیک کنید.ارسال توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید
 
تاريخ : جمعه 1387/07/12

مطلبی در مورد اصول طراحی موقعیت دهنده ها و گیره بندی قطعات در قید و بند ها (En)

برای مشاهده اینجاکلیک کنید.ارسال توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید
 
تاريخ : جمعه 1387/07/12

اطلاعاتی در مورد انواع و کاربرد و ابعاد دستگیرههای استاندارد.

برای مشاهده اینجا کلیک کنید.ارسال توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید
 
تاريخ : سه شنبه 1387/07/02

چند عکس از انواع قید و بند

برای ادامه تصاویر اینجا کلیک کنید.ارسال توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید
 
تاريخ : سه شنبه 1387/07/02

مطالبی پیرامون طراحی قید و بند ( Jig & Fixture)

اصول , اجزائ و کارکرد انواع قید و بند (PPT)

اصول طراحی قید و بند (PDF)

در مورد قید و بندهای مدولار (PDF)

 ارسال توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید

اسلایدر