برای دیدن ادامه تصاویر روی ادامه مطالب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ساعت 11:0 توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید |

اسلاید آموزشی (PPT) در مورد طراحی و اجزاء قید و بندها.(EN)

برای دانلود  اینجا  کلیک کنید.

+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۸۷/۰۸/۰۹ساعت 8:34 توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید |

 

اسلاید آموزشی (PPT) در مورد طراحی و اجزاء قید و بندها.(EN)

برای دانلود   اینجا  کلیک کنید.

+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۸۷/۰۸/۰۹ساعت 8:21 توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید |

اطلاعاتی در مورد انواع و ابعاد و کاربرد بوشهای سوراخکاری(En).

برای مطالعه اینجا کلیک کنید.

+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۷/۰۷/۱۲ساعت 6:43 توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید |

مطالب در مورد انواع و کاربرد بلوکهای  V شکل در طراحی قید و بندها (En).

برای مطالعه اینجا کلیک کنید.

+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۷/۰۷/۱۲ساعت 6:12 توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید |

مطلبی در مورد اصول طراحی موقعیت دهنده ها و گیره بندی قطعات در قید و بند ها (En)

برای مشاهده اینجاکلیک کنید.

+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۷/۰۷/۱۲ساعت 6:6 توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید |

اطلاعاتی در مورد انواع و کاربرد و ابعاد دستگیرههای استاندارد.

برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۷/۰۷/۱۲ساعت 5:55 توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید |

چند عکس از انواع قید و بند

برای ادامه تصاویر اینجا کلیک کنید.

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۷/۰۷/۰۲ساعت 6:41 توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید |

مطالبی پیرامون طراحی قید و بند ( Jig & Fixture)

اصول , اجزائ و کارکرد انواع قید و بند (PPT)

اصول طراحی قید و بند (PDF)

در مورد قید و بندهای مدولار (PDF)

 

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۷/۰۷/۰۲ساعت 6:0 توسط هوشنگ انصاری کجل- مهندس ساخت و تولید |